trygghet og omsorg i hverdagen

Omsorgshjemmet tilbyr heldøgns omsorg, ettervern, avlastning og botilbud.