Aktiviteter

Mestring gjennom inkludering, samhandling og aktivitet.

Ikon - hund

Dyr og natur

Stedet har mange muligheter og gode lokaliteter for hund, hest, høner og kaniner. Dyr og dyrehold gir grunnlag for mange ulike aktiviteter. Aktiviteter som er med på å gi dagen mening gjennom nærhet til og ansvar for dyr. Noe som i neste omgang skaper mestring og bedre selvfølelse. 

Det er også muligheter for at brukere selv kan ha med seg sin egen hund eller andre dyr de måtte ha.  

Ikon - friluft

Natur

Omsorgshjemmet ligger i umiddelbar nærhet til både sjø (ferskvann) og skog.

Det gir muligheter for både arbeid og mange aktiviteter i frisk luft. Her er det bare brukernes interesser, mobilitet og fantasi som setter grenser. 

Aktivitet i natur kan være:

  • Friluftsliv 
  • Turer  
  • Viltstell 
  • Bruk av kano og båt 
  • Fisking 
  • Foto 
  • Arbeid relatert til jord og skog 
Ikon - by

Turer

Bo og omsorgshjemmet disponerer egen minibuss som brukes til turer av ulike slag. Det innebærer alt fra daglige turer til Ørje for nødvendige gjøremål til litt lengre turer for å handle, gå på cafe eller bare se seg rundt. Turene går ofte til Sverige da det erfaringsmessig er et populært reisemål eller til andre steder etter brukernes ønsker og behov.

Ikon - kino

Kultur

Det finnes et bredt spekter av kulturtilbud i omsorgshjemmets nærmiljø. 

Vi tilrettelegger og følger / kjører brukerne slik at de kan delta i ulike kulturarrangement.

Ørje bibliotek har et rikt utvalg av bøker og filmer som brukerne kan benytte seg av.

Ikon - arbeidshjelm

Arbeid og arbeidstrening

Det finnes mange muligheter for arbeid og arbeidstrening både ved omsorgshjemmet, ved VTA / AFT bedrift samt innen det vanlige næringslivet med tilpasninger for den enkelte. 

Ikon - trening

Trening og fysisk aktivitet

Bo og omsorgshjemmet har eget treningslokale med bordtennisbord, ergometersykler, mange treningsapparater og annet treningsutstyr som brukerne kan benytte seg av. 

Treningssenteret Family på Ørje er en annen mulighet for de som ønsker et mer profesjonelt treningsopplegg med instruktør.

I tillegg finnes utallige muligheter for fysisk aktivitet på utearealene og mange fine turmuligheter i terrenget rundt bo og omsorgshjemmet. 

Bowling og boccia er også sosiale og motiverende aktiviteter. 

Svømming - vi arrangerer også jevnlige turer til Årjängsbadet på vinterhalvåret, et nytt, flott 25-meters basseng med alle fasiliteter rundt. 

Ikon - mann og hund

Dyreassistert terapi

At hunden er menneskets beste venn ser vi helt klart i hverdagen og hva en hund kan bety for våre brukere. Aktivitet sammen med eller kun nærhet til og samvær med en tillitsfull hund har en meget positiv innvirkning på brukernes livskvalitet. Det gir seg utslag i bedre helse både psykisk og fysisk. En tillitsfull og stabil hund gir mennesker trygghet, tilhørighet og en følelse av mestring. Våre erfaringer gjennom mange år viser at kontakt mellom hund og menneske bidrar til mange positive effekter for våre brukere.

Omsorgshjemmet bedriver ikke AAT på et profesjonelt plan med utdannede instruktører. Men vi kan si at omsorgshjemmet bedriver en «light versjon» av den aktuelle behandlingsformen. Selv en «light versjonen» gir gode resultater. 

Ikon - bøker og forstørrelsesglass

Botrening

Botilbudet er også et alternativ til personer som er i behov av botrening eller «bolig skole». Tilbud om botrening innebærer opplæring, veiledning og ferdighetstrening gjennom deltakelse i brukerens hverdag knyttet til det å bo for seg selv.

Omsorgshjemmet søker da å legge forholdene til rette for mestring av praktiske ferdigheter og gjøremål i hverdagen. Målet er å fremme mestring og ta ansvar i eget liv ved at brukeren skal lære seg hva og hvilke oppgaver som er fundamentale for å ha en fungerende hverdag i egen bolig.

Brukeren bor under denne aktiviteten / opplæringen i en egen treningsleilighet tilknyttet personalbasen.